Alt under vann!

Stort utvalg - Rask levering!

Minstemål på Undervannsjakt

Minstemål på Undervannsjakt

Martin Hansen |

Her er en oppdatert liste over minstemål for fangst/fiske. Vennligst sørg for å følge disse retningslinjene for å bidra til bærekraftig forvaltning av fiskebestandene. Respekter disse minstemålene for å sikre at fisken har mulighet til å vokse og opprettholde en sunn bestand. Godt fiske!

 

 Uer

32cm

Torsk

– nord for 62°N
– sør for 62°N
– fra 15. juni 2019 er det forbudt å fange torsk fra svenskegrensen til Telemark

44cm

 Snøkrabbe

9,5cm 

 Smørflyndre

 28cm

 Slettvar

 30cm

 Skrubbe

20cm 

 Sjøørret

 35cm

 Sjøkreps

 13cm

 Sild

 25cm

 Sei

 45cm

 Sandflyndre

 23cm

 Rødspette

 29cm

 Piggvar

 30cm

 Makrellstørje

 115cm/30kg

 Makrell

 30cm

 Lomre

 25cm

 Lodde

 11cm

 Kveite

 80cm

 Kongekrabbe

 13cm

 Krabbe

 13cm

 Kamskjell

 10cm

 Hyse

 40cm

Hvitting

32cm

Hummer

– Ikke lov å fange hummer når man dykker. Skagerak har maksimalmål på 32 cm

25cm

Haneskjell

6.5cm

Glassvar

25cm

Brisling

10cm

Breiflabb i garnfiske

60cm

Blåkveite

45cm

 (Ref: Lovdata,§ 47.Minstemål) Oppdatert 1 mars 2022.