top of page

Hva kan jeg jakte? Lovverk om undervannsjakt

Oppdatert: 20. des. 2022

I det Norske dykkemiljøet har vi en god kultur for å ivareta miljø og respektere lover og regler for undervannsjakt. På denne siden får du en oversikt over hvilke arter som er lov å jakte, samt lover og regler for bruk og oppbevaring av jaktutstyr.Her finner du en oppdatert liste over hvilke marine arter som er totalfredet, eller er fredet til bestemte tider på året. Dette gjelder naturligvis ikke bare fiskere, men også for dykkere og undervannsjegere.


Disse artene er totalfredet:

  • Blålange

  • Brugde

  • Hummer med utvendig rogn

  • Håbrann

  • Pigghå

  • Silkehai

  • Torsk (fra svenskegrensen til Telemark)

  • Ål (ikke havål)