top of page

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

1. Parter
Selger er Dykkerutstyr AS,  Org.nr.: , telefon: +47 48079398  e-post: post@dykkerutstyr.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når den er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 09. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelser i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det forekomme del leveranser. Du belastes ikke for disse. Du kan lese mer om din ordre i punkt 5 og på "Min side" på www.dykkerutstyr.no eller sende en mail til post@dykkerutstyr.no

3. Opplysninger gitt på www.dykkerutstyr.no
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil/feil i bilder/feil i varebeholdning kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller beregnet for videresalg. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp i Norge vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, evnt. frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling
Du betaler trygt med kort og kjøpesummen vil bli reservert på kortet etter din ordrebekreftelse. Vi har et godt sikkerhetssystem som vil ivareta en reell bestilling. Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av vår terminalleverandør Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for også Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når forsendelsen er foretatt.

6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Normalt 2 – 7 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Du kan følge dine ordre under "Min Side".

7. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Reklamasjon & Garanti
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Vi vil se om vi kan reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at ditt ønske medfører en urimelig kostnad.

Utover dette har Dykkerutstyr.no 2 - 5 års begrenset garanti mot produksjons- og material feil. Skader som skyldes normal bruk og slitasje, omfattes ikke av denne garantien. Hvis det er mulig, kan dette eventuelt repareres mot betaling.

Produksjons- og materialfeil er en iboende mangel, det vil si en feil som faktisk var der da produktet ble kjøpt i butikk. En slik feil/mangel vil som regel oppstå tidlig. I de tilfeller der produktet er eldre enn 2 år og klagen ikke defineres som en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven, vil produktet bli individuelt vurdert ut fra bruk og tilstand.

Dersom produktet er utslitt (uansett alder), vil det ikke bli sett på som en garantisak. Utslitte produkter repareres ikke. Produkter som sendes inn skal være rene/nyvaskede. Vi returnerer produkter som ikke er rene/nyvaskede for innsenders regning, ubehandlet.

Hvordan registrere en reklamasjon/reparasjon.
Kontakt vårt kundesenter på 48079398, eller sende en mail til post@dykkerutstyr.no Vi ønsker at du fyller ut et reklamasjonsskjema hvor du beskriver skaden på produktet og legger dette med varen du skal sende til oss.

9. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For kjøp foretatt mellom 15. oktober og 24. desember er angrefristen utvidet til 30. januar. Ved retur av julegaver må den som har bestilt gaven returnere den. Tilbakebetalingen skjer da i Stripe Checkout til det kortet som er registret der.Ved bytte av størrelse må man bestille varen på nytt. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss i original emballasje, sammen med angrerettskjema og kvittering. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

10. Personopplysninger
Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. For å handle i nettbutikken vår må du derfor ikke registrere deg som kunde. Opplysningene du oppgir brukes av transportørene våre, slik at de får levert produktet til deg. Kontaktopplysningene dine vil også brukes til å håndtere garanti, reklamasjon og angrerett. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette ved å takke ja til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss. Vi lagrer kun postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om betalingen din går via kortselskapet ditt. Dette er grunnleggende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og sende deg varer.

Historikk med oversikt over dine kjøp slettes ikke, men oppbevares på «Min Side» i nettbutikken vår.

 

11. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp hos dykkerutstyr.no godtar du at Norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Har du klager vedrørende personvern kan du sende en mail til post@dykkerutstyr.no

13. Cookies
Nettstedet bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. For å unngå cookies, er det mulig å deaktivere dem i innstillingene til nettleseren.

14. Lenker
Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Dykkerutstyr.no kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller personvernreglene for disse nettstedene.

15. Rapportering
Hvis du ser noe upassende innhold eller har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte post@dykkerutstyr.no

16. Copyright
Dykkerutstyr.no har som policy å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som krenker opphavsretten. Hvis du mener at innhold krenker opphavsretten din, kan du kontakte oss.

17. Mislighold
Vi forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for brudd på disse forholdene, inkludert retten til å blokkere tilgangen til nettstedet.

19. FORCE MAJEURE
Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, offentlige beslutninger, mislyktes leveranser fra underleverandører og lignende hendelser utenfor vår kontroll, som ikke er rimelig forutsigbar, går under force majeure, noe som betyr at vi frigjøres fra forpliktelser til å oppfylle kontraktsfestede avtaler.

bottom of page